FundedByMe

Ny design och expandering av en uppdragskritisk applikation för Sveriges ledande plattform för crowdfounding

FundedByMe är en av Skandinaviens ledande och snabbast växande crowdfunding-plattform. Bolaget har en global närvaro med lokala partners i regioner, såsom Sydostasien och Centralamerika. FundedByMe crowdfunding-plattform, riktad mot små och medelstora företag, erbjuder investerare och entreprenörer ett flertal digitala finansieringslösningar som gör att de kan investera och ta emot en investering på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Plattformen används av över 1500 nya klienter per månad.

Översikt

Utmaning

FundedByMe, en av Sveriges främsta crowdfunding-plattformar, allmänt känd över nationens uppstarts-community, önskade ersätta deras utvecklingsteam. Det nya teamet var menade att ta över expansionen av företagets huvudsakliga crowdfunding-plattform. Vilmate valdes för att genomföra projektet via en referens från en av klientens högre tjänstemän som tidigare samarbetat med oss i samband med ett annat projekt för en av våra andra klienter.

Klientens system är en storskalig applikation för crowdfunding, riktad mot små och medelstora företag. Applikationen används för att erbjuda crowdfunding för eget kapital till företag. Genom att använda applikationen kan nystartade företag uppnå eget kapital från 150 000 SEK upp till över 10 miljoner SEK. I detta syfte, tillåter applikationen entreprenörer att skapa betalda crowdfunding-kampanjer baserat på en av de tre tillgängliga servicepaketen: Basic, Accelerator och Performer.

En kampanj innehåller en presentation av projektet som ska finansieras. Presentationen kan bestå av en textbaserad projektbeskrivningar, en video och en eller flertal foton. Den anger målet för kampanjen, totalt minimikapital för att möjliggöra kampanjen, eget kapital per aktie, och den andel av eget kapital som en investerare kommer att ha rätt till. Det tillgängliga servicepaketen varierar i sofistikation och pris i enlighet med nivån av stöd de tillhandahåller. Under Accelerator-paketet mottar entreprenörer FundedByMes rådgivande stöd för att skapa deras presentationer, medan med Performer-paketet skapar FundedByMes experter projektpresentationen åt entreprenören.

FundedByMe var i behov av en tillförlitlig partner för att helt ta över programmets fortsatta utveckling. Detta innebar en översyn av ett flertal underpresterande delar av systemet som förhindrade dess fortsatta expansion och automatisering av flertal offline affärsprocesser.

Lösning

För att ta över projektets genomförande, satte Vilmate ihop ett team av 5 mjukvaruingenjörer och 1 kvalitetssäkrings ingenjör. Detta team förvaltades direkt av klientens chefstekniker(CTO). På klientens begäran blev teamet senare utvidgat för att inkludera ytterligare en mjukvaruingenjör.

Stadiet som projektet var i när det togs över av vårt team hade flera signifikanta utmaningar. Innan projektet överfördes till oss, hade det implementerats av flertal utvecklingsteam i över 4 år, varav ingen hade levt upp till klientens förväntningar.

Huvuddelen av systemets funktionalitet och företagslogik var odokumenterad. Detta försvårades ytterligare av att klienten använde flera odokumenterade skräddarsydda servicepaket. Klientens relation till vår föregångare, som hade en väldigt hög personalomsättning, omöjliggjorde en direkt kunskapsöverföring. Teknikstapeln av projektet inkluderade ett par motstridiga tekniker som inte var lämpliga. Några ytterligare hinder skapades även av det återkommande ändringarna av kraven för funktionaliteten som utvecklades av Vilmate teamet.

För att överkomma de ovannämnda hindrena, etablerade vårt projektteam en direkt kommunikation med klientens affärsintressenter- ledande experter- och deras produktchef och marknadschef. Inom en relativt kort period, hade vi erhållit en ingående förståelse av systemet och dess företagsteknik. Flera delar av applikationen var tvungna att helt överskridas av oss för att möjliggöra tillägg av ny funktionalitet. Vid det här laget har vi framgångsrikt löst alla problem som hade negativ inverkan på applikationens prestation och förhindrade ytterligare utveckling.

Några av programfunktionaliten, omformade av Vilmate, inkluderar:

  • Funktionen Kampanjskapande
  • Investorområdet
  • Entreprenörområdet.

Några av funktionaliteten som har lagts till av vårt projektteam inkluderar:

  • Betalningsfunktion som möjliggör transaktioner via applikationen och därmed eliminerar flera tidskrävande offline processer.
  • Notifikationer, som används av entreprenörer för att skicka bekräftelse innehållande detaljer om det köpta kapitalet till investerare.

Vilmates projektteam har varit involverade i verkställandet av projektet i snart ett år och projektet är pågående. Teamet är, för närvarande, engagerade i att ytterligare expandera systemets funktionalitet.

Tekniska Åtgärder

Teknologistapeln, använd av Vilmate för att verkställa projektet, inkluderar:

  • Python Django utveckling

  • AngularJS front-end utveckling

  • Amazon: EC2, S3, RDS, ElastiCache

  • Applikationsutnyttjande, stabilisering och löpande underhåll

Med målet att uppnå bättre systemprestanda, är vi för närvarande engagerade i att migrera helheten av programmets Front-end från JQuery till AngularJS.

Resultat

På grund av Vilmates deltagande i projektet har FundedByMe, till sist, kunnat lösa det uppdragskritiska och långvariga problem att hitta en utvecklingspartner som de kunde lita på vid genomförandet av projektet. Utförandet av klientens crowdfunding-platform har drastiskt förbättrats av oss och plattformen kan nu vidare expandera. Vilmates projektteam har även lagt till mycket viktig funktionalitet och därmed gjort plattformen mycket mer kraftfull och bidragit signifikant till vår klients konkurrenskraft. I synnerhet, med hjälpen av vårt tekniska stöd, har FundedByMe kunnat expanderat sin marknad till Finland, Sydostasien och några andra geografiska områden.

';
DANIEL DABOCZY | Vilmate client reviews
“Vi vill absolut fortsätta att arbeta med dem!”

Vilmate är en extremt tillförlitlig och mottaglig företagspartners vars mjukvaruingenjörer är bland de bästa jag har sett.

Företagets tekniska expertis är verkligen imponerande. De är kompetenta i att möta, praktiskt taget, vilken teknisk utmaning som helst.

Vi vill absolut fortsätta att arbeta med dem!

Daniel Daboczy, CEO & Co-founder @ FundedByMe
[masterslider id="1"]
contact-popup
 
LET’S TALK!
To get your project underway, simply contact us and
an expert will get in touch with you as soon as possible.
×
contact-popup-sv
 
Hör av dig!
Vi diskuterar gärna ditt projekt med dig
Skicka iväg en rad till oss så kontaktar vi dig så snart vi kan.
×