Geras Solutions

Geras Solutions är en Stockholmsbaserad leverantör av lösningar för riskbedömning av demens. Geras applikation hjälper individer att förebygga, behandla och hantera demens. Den presenterar speciella ICT/mobila hälsoverktyg och gör det därigenom möjligt för användare att komma i kontakt med en demenscertifierad specialist och få individanpassade råd.

Videosamtal ger användaren möjlighet att prata ansikte-mot-ansikte med en sjuksköterska vid den inledande konsultationen. Användaren kan med ett videobesök med en specialistläkare också prata igenom resultaten av den digitala kognitiva testen användaren måste genomgå innan konsultation. Efter det att en patient matar in personuppgifter, ger en översikt av symptomen, fyller i det inledande frågeformuläret och alla nödvändiga tester, kan Geras app uppdatera patientjournalen, hållen som en nätbaserad fil. Under tiden kan berörda användare registrera sin diet, fysiska och sociala aktiviteter själva och få det stöd och hjälp de behöver via applikationen.

Översikt

Utmaningen

Geras Solution kontaktade Vilmate för hjälp med att utveckla back-end på deras mHealth-applikation, vilken fokuserar på vård av personer som lever med demens och de som tillhör riskgruppen, och webbapplikationen som ska användas av den medicinska personalen – sjuksköterskor och läkare.

Eftersom en mobil-version av klientens applikation byggdes och testades internt var Vilmates uppgift att konstruera en webb-app och en backend-server från vilken både Android och iOS-applikationer skulle kunna hämta data.

Lösning

För genomförandet av projektet bildade Vilmate ett team med 1 backend-utvecklare och 1 React Native-utvecklare. Båda förblev involverade i projektet genom nyckelstadierna tills dess att det kom till stadiet för driftinförandet. Mjukvaran har i skrivandets stund inte lanserats. För närvarande pågår fasen för användbarhetstestning. Det tog teamet 4 månader att nå detta.

Utvecklingen på server-sidan, back-end och testandet, utfördes av våra interna specialister. Vi införde auktorisering på server-sidan som ett sätt för att få tillgång till användaruppgifter. På så sätt kan användbar information tillhandahållas och därmed hjälpa till med övervakning av prestanda på back-end. Inom en fyramånadersperiod lyckades teamet bygga inte bara en mobil backend utan också en webb-app för klienten för att kunna köra den i en webbläsare.

Tekniklösning

  • React Native

  • Node.js

  • Express.js

  • React/ Redux

Resultatet

Teamet och dess inblandning var central för ett framgångsrikt genomförande av projektet. Genom korrekt uppskattning av nödvändig insats och beräknat förväntad tid, levererade Vilmats utvecklare produkten till kunden enligt kravspec. Teamet tillhandahöll målinriktade tekniklösningar och lade grunden för en engagerande mobilupplevelse.

';
“Geras Solutions uppskattar Vilmates hängivenhet och vilja att göra mer än vad som behövs.”

Än så länge har vårt samarbete med Vilmate visat sig vara givande då de är oerhört pålitliga och tillförlitliga. De har alltid varit tillgängliga och öppna för en dialog när det rör sig om att ändra saker. Professionalism och engagemang för projektet betyder mycket för mig, vilket är varför vi önskar att Vilmate ska ha en framgångsrik väg framåt inom utvecklings och programmeringsfältet..

Haza Newman, CEO & Founder @ Geras Solutions

technologies

Utveckling av Webb-Appar
View details
JavaScript Development
View details
node.js
Node.js
View details
contact-popup
 
LET’S TALK!
To get your project underway, simply contact us and
an expert will get in touch with you as soon as possible.
×