GetCompliant

En efterlevnadsstyrnings-plattform för skandinaviens ledande leverantör av efterlevnad

GetCompliant är ett stockholmsbaserat teknologibolag som är inriktat på utveckling av en avancerad och övergripande efterlevnads- och uppgiftshanteringslösning avsedd till återförsäljare, snabbmatskedjor och andra företag. GetCompliants sträcker sig genom hela Norden. Företagets kundbas innehåller några av Europas största detaljhandelskedjor och det totala antalet klientaffärsenheter, som för närvarande betjänas av deras efterlevnadsplattform, överstiger tusentals platser.

Överblick

Utmaning

GetCompliant, ett Stockholmsbaserat teknologibolag och Vilmates äldsta klient som vi var bekanta med redan innan vårt företags grundande, krävde hjälp vid genomförandet av sin plattform för efterlevnadsstyrning.

När de kontaktade Vilmate för hjälp var deras applikation i det mycket tidiga utvecklingsstadiet var de mycket begränsade i uppsättningen av funktioner. Startup-bolaget var i behov av en tillförlitlig utvecklingspartner inom närområdet, som kunde utveckla huvuddelen av deras efterlevnadsprogramvara och utöka dess funktionalitet på lång sikt.

Klientens plattform är en omfattande, storskalig, molnbaserad, mobil efterlevnadshanterings-lösning som är inriktad mot ett brett utbud av företag inom detaljhandel, restaurang och catering och kryssningsindustrin. Plattformen möjliggör för både fristående företag och företagsägda och franchisingkedjor efterlevnad över hela deras affärsbehov. Områdena för efterlevnad som omfattas av mjukvaran inkluderar HES, Säkerhet (inklusive riskbedömning och riskanalys), brandsäkerhet, miljö, arbetsplatssäkerhet, servicenivå och livsmedelssäkerhet. Applikationen gör det möjligt för vår kunds kunder att säkerställa ett korrekt uppfyllande av en mångd relaterade uppgifter i tid.

Genom att använda applikationen kan ett företags intressenter inom teknik och näringsliv skapa tillfälliga uppgifter och följa deras genomförande. Alla skapade uppgifter kan tilldelas en status och en utövare. Utövaren kan stänga uppgiften efter det att den har slutförts. Användaren kan skapa och lägga till en anpassad uppgift eller bifoga ett foto till en befintlig uppgift.

Det finns totalt cirka 30000 uppgifter som stöds av systemet, uppdelat på cirka 30 intressent- och ändamålsspecifika efterlevnadsformulär. Några av efterlevnadsformulären tillåter användaren att betygsätta uppgifter i enlighet med dessa uppgifters grad av komplexitet eller av hur brådskande de är. Företaget kan sedan använda de erhållna betygen för prestationsförbättring och anställningsuppmuntran.

GetCompliants applikation automatiserar hela sortimentet av ett företags efterlevnadsrelaterad samverkan med sina regleringsmyndigheter och andra externa intressenter. För att möjliggöra detta tillhandahåller systemet avancerad rapporteringsfunktionalitet. Dessutom ger den en rad detaljerade instrumentpaneler som gör det möjligt att övervaka och jämföra värdena för olika prestationsindikatorer tvärs över företagets olika affärsenheter.

GetCompliant anförtrodde Vilmate med omkonstruktion av en del av systemet som nämnts ovans funktionalitet samt att utveckla huvuddelen av det från början.

Lösning

Vilmate började med att skapa ett projektteam som ursprungligen bestod av 2 mjukvaruingenjörer och som under projektets gång utvidgades på GetCompliants begäran till att inkludera 2 webbutvecklare, 3 mobilutvecklare, 1 QA-ingenjör och 1 projektledare. Från början var projektet behäftat med flera utmaningar. De inkluderade ett API som inte var lämpligt för mobil, en mycket skrymmande och invecklad ärvd databas och slutligen en föråldrad Front-end-teknikstack som hade en negativ inverkan på applikationens prestanda.

För att hålla oss uppdaterade med de senaste tekniska framstegen under det flertal år vi har varit involverade i projektet, har vårt projektteam omkonstruerat   klientens system nästan helt och hållet, samtidigt som vi fullständigt reformerat systemets API.

Några av de viktigaste funktionerna som vi har lagt till i systemet inkluderar:

 • Aktivitetshistoriksfunktionalitet.
 • Funktionalitet för skapande av uppgift (som har automatiserat den tidigare extremt ansträngande och tidskrävande processen för att lägga till uppgifter i systemdatabasen).
 • Hemlig kundfunktionalitet, som används för revisionsändamål.
 • Interaktiva instrumentpaneler som visar statistik för uppgiftsbehandling och tillåter filtrering efter tid, affärsenhet, status och andra kriterier.

Dessutom, för att ge stöd åt de olika lokala och nationella bestämmelserna har Vilmate anpassat klientens applikation för de fyra länder där GetComplienthar i skrivandets stund har närvaro.

Det finns två versioner av klientapplikationen: webbaserad och mobil (iOS, Android), där den senare har utvecklats helt av Vilmates mobilutvecklingsteam. Projektet har genomförts av Vilmate sedan mer än 5 år nu och det pågår för närvarande.

Teknologilösning

Den teknikstack som Vilmate använder för att genomföra projektet inkluderar:

 • .NET för backend

 • AngularJS med responsiv HTML5/CSS3 markup för webbklientapp

 • Native Android och iOS-applikationer

 • Microsoft Azure

 • C#/.NET-back-end-utveckling

 • AngularJS-front-end-utveckling

 • Applikations driftssättning, stabilisering och löpande underhåll

Resultat

Vilmates deltagande i projektet har varit avgörande för GetCompliants uppgång som Skandinaviens ledande leverantör av efterlevnad. Klienten har fått en produkt som har gjort det möjligt för dem att både förvärva ett antal välkända hemmakunder och att expandera sin marknad internationellt (Norge, Danmark och Finland).

För närvarande innehåller GetCompliants kundbas industritungviktare som den svenska kooperativa detaljhandelskedjan Coop Sweden (som driver mer än 650 butiker i Sverige och som ägs av cirka 3,4 miljoner av kooperativets medlemmar), Skandinaviens största kaffekedja EspressoHouse som har 255 platser i hela Sverige, Norge, Finland och Danmark, och andra välrenommerade företag.

Det totala antalet affärsenheter som betjänas av GetCompliant har ökat avsevärt år 2017.

';
PEDER LINDENCRONA | Vilmate reviews
“Jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med Vilmate”

Ett bra tekniskt team och en bra partner som vi har haft tur att stöta på.

Vi har arbetat tillsammans i många år och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Vilmate...

De är "vårt lag" - inte "Vilmates lag" och jag gillar det väldigt mycket!

Peder Lindencrona, CEO @ GetCompliant
[masterslider id="1"]
contact-popup
 
LET’S TALK!
To get your project underway, simply contact us and
an expert will get in touch with you as soon as possible.
×
contact-popup-sv
 
Hör av dig!
Vi diskuterar gärna ditt projekt med dig
Skicka iväg en rad till oss så kontaktar vi dig så snart vi kan.
×