Rule

EXPANSION AV MARKNADSFÖRINGS-APPLIKATION VIA E-POST FÖR LEDANDE SVENSK TEKNOLOGISÄLJARE

Rule Communication är en försäljare av automatiserande marknadsföringsteknologi, baserat i Stockholm, Sverige. Företaget är engagerat i utvecklingen av RuleMailer, en avancerad marknadsföringslösning via e-post med syfte att skapa, testa och utföra regelbaserad marknadsföring via SMS och e-post. Applikationen används av ett ökande antal välkända klienter, inklusive SASCargo, Nobelprize.org, Toyota Material Handling med fler.

Översikt

Utmaning

Ett ledande svenskt teknologiföretag för Marknadsföringsautomatisering, vars nyckelprodukt är en applikation för marknadsföring via e-post som används av ett snabbt växande antal företag världen över, letade efter ett sätt att skära ned på sina stora utvecklingskostnader inom organisationen. De var medvetna om möjligheterna med utveckling utomlands men de hade ingen relaterad erfarenhet och höll sig försiktigt inställda till alla existerande utländska utvecklingsalternativ. Vilmate rekommenderades för företaget av en senior teknisk aktör hos en annan av våra klienter, som var välbekant med våra tekniska förmågor, kunskaper och pålitligheten hos oss som säljare.

Klientens applikation är en kraftfull automatiseringsplattform för marknadsföring via e-post som tillåter skapelse, AB-tester och genomförande av regelbaserade marknadsföringskampanjer via SMS och e-post. Dessa kampanjer kan baserat på invecklade regler och AB-testas genom att använda två eller fler olika anpassade e-postadresser. Användaren kan skapa ett eget meddelande baserat på en av flera färdigskrivna mallar eller skapa egna mallar med hjälp plattformens mallredigerare. Med hjälp av bilder från bildgalleriet kan illustrationer från meddelandena skapas.

Utöver att erbjuda möjligheten att dela upp prenumeranter för målgruppssyften manuellt, kan applikationen automatiskt tillskriva dem en av flera grupper baserade på den information som har skickats in av dessa prenumeranter under prenumerationsprocessen. Det är möjligt att ställa in systemet på att skicka ett gruppspecifikt meddelande till prenumeranterna efter att de har tilldelats en grupp. Detta kan göras direkt eller vid ett senare tillfälle som specificeras med tid och datum. Applikationen inkluderar också en flik för ”instrumentbräda” som visar kampanjrelaterad statistik. Mjukvaran är integrerad med plattformen Magento eCommerce och flera applikationer från Rules klienter via en API som möjliggör effektivt datautbyte mellan Rules plattform och de ovan nämnda systemen.

För närvarande används Rules plattform för marknadsföringsautomatisering av e-post av mer än 700 företag, där ibland flera ikoniska internationella märken.

När Vilmate ombads assistera Rule i att implementera projektet var klientens plattform redan funktionell. Dock saknade plattformen många viktiga funktioner, som var nödvändiga för att skicka ut marknadsföringskampanjerna på ett sofistikerat och effektivt sätt. Vi blev anförtrodda med att utveckla den här funktionen.

Lösning

Då detta var vår klients första försök att optimera sin utvecklingsprocess och sina kostnader genom att kontraktera en del av sin utveckling utomlands, bad de oss till en början att förstärka deras team på tre personer inom organisationen med endast en extra mjukvaruingenjör. Senare ökade antalet av Vilmates anställda, som var inblandade i att implementera projektet på heltid, till två personer extra (en mjukvaruingenjör och en QA-ingenjör). Ända från början av vår inblandning i projektet har vårt team hanterats direkt av klientens utvecklingschef.

Som resultat har vi lagt till följande funktioner i klientens system:

  • Mallredigeraren som tillåter att skapa många olika e-postmallar.
  • Integration med Facebooks ledande reklamplattform (tillåter att locka prenumeranter via FB-reklam).
  • Facebooks meddelandefunktion (tillåter kontakt med prenumeranter och kan även ställas in till att automatiskt skicka e-postmeddelanden till prenumeranterna).
  • En modul för applikationens integration med Magento2. Modulen tillåter import av användarrelaterad information till applikationen, inklusive innehållet i kundens vagn, samt dynamisk skapelse av nya och uppdatera existerande prenumerationsprofiler med den information som mottagits.
  • Förbättringar av statistikövervakningen och aggregationsfunktionen som har gjort det möjligt att ytterligare utveckla den här funktionen.

  Vilmate har varit aktivt inblandade i implementeringen av projektet i ca ett år nu och projektet är pågående för tillfället.

  Teknisk lösning

  Den teknologistack som använts av Vilmate för att implementera projekt inkluderar:

  • Laravel och Lumen Frameworks (som kärnan för applikationens back-end och kundintegrationsprojekt).

  • AngularJS (som kärnan för applikationens front-end).

  • MariaDB

  • Redis (som cache/session back-end och plattform för meddelande-kö).

  • The Magento eCommerce-plattformens integrationsmoduler.

  • FB, Google Analytics och andra integrationsbibliotek.

   

  Resultat

  Vilmates deltagande i projektet har gjort att klienten nära fördubblat sin utveckling samtidigt som kostnaderna i princip halverats. Klienten har fått uppdragskritiska funktioner som har levererats till dem via oss av fin kvalitet, i tid och under budget.

';
“De har lagt till ganska mycket värde till vår produkt.”

Vi har arbetat med Vilmate i mer än ett år nu och har tredubblat antalet i vårt team sedan vi började arbeta med dem.

De har lagt till ganska mycket värde till vår produkt. All kod de har gett oss har varit av utmärkt kvalitet...

De var heller aldrig sena.

Sam Jahanfar, CEO @ Rule Communication

technologies

JavaScript Development
View details
PHP Development
View details
Angular JS
View details
contact-popup
 
LET’S TALK!
To get your project underway, simply contact us and
an expert will get in touch with you as soon as possible.
×