Manuell mjukvarutestning

Vilmate är ett företag som är specialiserat på att leverera olika mjukvarulösningar med särskilt fokus på tjänster inom manuell mjukvarutestning.

Manuell mjukvarutestning är, ihop med planering, analys, design, implementering och underhåll, en avgörande fas i mjukvaruutveckling. Testerna är designade för att, på ett tydligt sätt, demonstrera hur bra ett informationssystem fungerar och bekräfta de funktionella kraven. På Vilmate är vi medvetna om vikten av etablerade manuella test-processer. Vi anställer endast specialutbildade Quality Assurance-experter för att genomföra testaktiviteterna.

Förutom det faktum att automatisering kan hålla koll på detaljer i en hastighet och omfattning som långt överträffar mänsklig kapacitet är manuella tester lika viktiga för kvalitetssäkring av mjukvara. Manuell mjukvarutestning lägger grunden för nästkommande steg i hanteringen av mjukvaruproblem. När man utför detta steg kan testerna definiera såväl mängden problem som omfattningen av problemen och avgöra om, och i så fall var, komplicerade ingrepp från experter är nödvändiga.

Vilmate säkerställer att kunderna får all information om testprocessen. Vi ser till att våra tester tillgodoser deras behov, att alla analysrapporter är välproducerade och att de uppnådda resultaten är direkt applicerbara. Utbildning av våra specialister är en genomgående viktig del av verksamheten. Detta för att de ständigt ska kunna förbättra sina färdigheter, lära sig att behärska nya manuella testtekniker och, på så vis, kunna ge kunderna en rad olika tjänster som är anpassade för olika mjukvaruproblem.

Våra tjänster inom manuell testning

  • Test av funktionalitet
  • Test av användarbarhet
  • Test av Cross-browser och Cross-platform
  • Test av integrering
  • Test av regression
  • Test av system
  • Test av acceptans

Vi tillämpar olika testtekniker beroende på projektmålen

  • Test av Black Box
  • Test av Grey Box

Vår expertis inom verktyg och metodologi för manuell testning av mobila och webbaserade program möjliggör för våra QA-ingenjörer att kunna leverera alla dessa tjänster på bästa möjliga sätt.

Vår procedur för manuella tester innebär:

   1. Kravanalys och arbetsbeskrivning
   2. Förberedelse av testplan
     • Definiera testets räckvidd och mål
     • Resursplanering och val av verktyg
     • Val av teststrategi
     • Beslut om utvecklingsmiljö
     • Beslut om roller och ansvarsområden
     • Riskanalys
   3. Utveckling av testet
   4. Upplägg för test-miljö
   5. Utförande av testet
   6. Förberedelse för test-rapport
   7. Utträde från test-scenen

Nedan följer den teknologiuppsättning som används av Vilmates specialister då de utför kvalitetssäkring och manuella tester hos våra kunder:

 • API testverktyg:

   • Postman
   • Swagger
 • Databas-testverktyg:

    • Microsoft SQL Server Management Studio
    • SQL Operations Studio
    • pgAdmin
    • phpMyAdmin
 • Testverktyg för mobil:

    • AppCenter
    • HockeyApp
    • TestFlight
    • iPhone Simulator
    • Genymotion
    • Xamarin Android Player
    • Charles
    • Android SDK
    • iTunes
    • Xcode
 • Testverktyg för test-fall:

   • Microsoft Test Manager
   • Cucumber
 • Felsökningssystem:

    • JIRA
    • Azure DevOps
    • Trello
 • Övriga verktyg:

   • Chrome Developer Tools
   • SourceTree
   • GitExtensions
   • Visual Studio

 

Mobilanpassad hemsideutveckling

På alla hemsidor vi skapar
har vi en användarevänlighet
på mobila enheter i världsklass.

Start-up
mjukvaruutveckling

Vilmate har en historia av att
hjälpa till med utvecklingen och hitta
lösningar i många start-ups i flera olika
affärsområden där de själva har kört fast.

Över 8 års erfarenhet

Vi har samlat på oss lång och värdefull
erfarenhet av att implementera
komplicerade lösningar för en lång rad
vertikalt organiserade företag och affärsinriktningar.

Vill du starta ett projekt?

Exempel på våra projekt inom webbutveckling

Varför du kan lita på oss

 • Alltid i tid

  Vi är väldigt bra på att beräkna pris på olika projekt. Detta gör att vi kan utesluta eventuella förseningar vid leverans av projekten. Tidshantering är vår styrka.

 • Transparenta i våra utgifter

  Oavsett om du behöver en heltidsanställd eller någon som hjälper till med tillfälligt, så kommer du veta dina kostnader direkt. Hos oss finns det inga dolda kostnader.

 • Bra och tydlig projektplan

  Det är viktigt att du känner till hur ditt projekt ska genomföras från början. Det Våra erfarna PM kommer att skapa en detaljerad plan för ditt projekt.

 • Planering och schemaläggning

  Vi planerar noggrant alla faser av ditt projekt i nära samarbete med dig.

Kompletterande tjänster

contact-popup
 
LET’S TALK!
To get your project underway, simply contact us and
an expert will get in touch with you as soon as possible.
×
contact-popup-sv
 
Hör av dig!
Vi diskuterar gärna ditt projekt med dig
Skicka iväg en rad till oss så kontaktar vi dig så snart vi kan.
×